Novosti

Njuškalu nagrada za najbolju unutrašnju komunikaciju

VRIJEDNO PRIZNANJE HUOJ-a

Naš projekt "S Herojem vrijednosti do Glavne Njuške", koji je za cilj imao kroz zanimljivu igru potaknuti djelatnike na dijeljenje zajedničkih radnih, ali i etičkih, vrijednosti, prepoznala je i Hrvatska udruga za odnose s javnošću te nagradila Grand PRix-om za najbolju internu komunikaciju.

Grand PRix HUOJ-a izraz je priznanja za izvrsnost u osmišljavanju i provedbi projekata veznih uz strateške komunikacije i odnose s javnošću, a tvrtke i projekti natječu se u sljedećim kategorijama: Grand PRix za odnose s javnošću u tijelima državne vlasti Republike Hrvatske, u regionalnoj i lokalnoj samoupravi, u nevladinom sektoru, odnose s javnošću za velika trgovačka društva, za mala i srednja trgovačka društva, za društveno odgovorno poslovanje, za internu komunikaciju, za najbolju prilagodbu svjetke kampanje, za političku komunikaciju, za digitalnu komunikaciju, za organizaciju događaja, za komunikacijsku strategiju i za sponzoriranu komunikaciju.

Mi smo se natjecali s projektom “S Herojem vrijednosti do Glavne Njuške” u kategoriji unutrašnje komunikacije, u kojoj je ujedno bilo i najviše prijava. Projekt je za cilj imao kroz zanimljivu i edukativnu igru posebno osmišljenim Njuškalovim kartama potaknuti djelatnike na dijeljenje zajedničkih radnih, ali i etičkih vrijednosti.

“Kontinuirano velik broj prijava u kategoriji unutrašnje komunikacije pokazuje da tvrtke sve više pažnje pridaju važnosti komunikacije sa svojim zaposlenicima. Zaposlenici poduzećima spadaju među najvažnije javnosti, a u većini su slučajeva i preduvjet za uspješnu komunikaciju prema van. Ove nam je godine za Grand PRix u kategoriji unutrašnje komunikacije pristiglo sedam izvrsnih projekata”, izjavila je Maja Gradišar Perotić, predsjednica žirija 12. Grand PRixa.