Dom i vrt

Stanovi novije gradnje u prosjeku skuplji za 19 posto

NEKRETNINE U SIJEČNJU

Prema našem novom istraživanju, provedenom na uzorku od 164 tisuće aktivnih oglasa u siječnju 2020. godine, cijene nekretnina u Hrvatskoj pokazuju porast od gotovo 7 posto na godišnjoj razini, dok je prema siječnju 2017. godine zabilježen rast cijena veći od 15 posto.

Na godišnjoj razini cijene stanova u Hrvatskoj su rasle za više od 8 posto, dok su cijene kuća rasle za gotovo 4 posto.

U Gradu Zagrebu je prosječna tražena cijena kvadrata stana u siječnju iznosila 2.102 eura, odnosno čak 21 euro više u odnosu na raniji mjesec, te čak 114 eura više u odnosu na siječanj prošle godine, što predstavlja rast na godišnjoj razini od gotovo 6 posto. Istovremeno, Split bilježi osjetniji rast; u siječnju je prosječna tražena cijena kvadrata stana tamo iznosila 2.976 eura, što je za 180 eura više nego isti mjesec prošle godine,  odnosno rast od 6,4 posto.

Promatramo li najveće hrvatske gradove, vidljiv je rast cijena u svima. Tako je Osijek bilježio rast traženih cijena kvadrata stana za više od 6 posto, te je u siječnju tamo prosječna cijena kvadrata stana iznosila 1.028 eura.

Iako je rast prisutan u svim najvećim hrvatskim gradovima, on bilježi usporavanje, što nam zorno prikazuje i Njuškalov godišnji indeks traženih cijena stanova.

Najveće oscilacije prikazuje Zadar, koji je u 4. kvartalu 2018. godine bilježio najveći postotni rast, dok u prošlim mjesecima on bilježi najmanji rast. Usporavanje rasta cijena najprije je zahvatilo Pulu, dok najkasnije Zagreb i Osijek.

Cijene kvadrata stanova značajno ovise o godini izgradnje pa je tako kvadrat stana u Gradu Zagrebu koji je izgrađen u periodu od 2010. do 2015. za 19 posto skuplji u odnosu na kvadrat stana iz 70-ih godina prošlog stoljeća, odnosno skuplji je za oko 300 eura. U Splitu je ova razlika u cijenama još izraženija te iznosi čak 37 posto, odnosno oko 850 eura.

Gledamo li podatke o traženim cijenama stanova od 2011. do danas u tri najveća hrvatska grada; Zagrebu, Splitu i Rijeci, vidljivo je kako je Split bilježio najveći rast, dok istovremeno Rijeka bilježi najmanji rast, oko 4 posto i to ponajviše zahvaljujući rastu u posljednjih godinu dana za oko 8 posto.

Osjetniji rast počeo je 2016. godine i u navedenom periodu tražene cijene stanova u Zagrebu porasle su za 31 posto, dok je u Splitu to bilo još izraženije, čak 35 posto. Istovremeno, u Rijeci smo bilježili rast traženih cijena za oko 17 posto.

TRAŽENE CIJENE NEKRETNINA U HRVATSKIM GRADOVIMA

I dalje je na uvjerljivom prvom mjestu, kada su cijene nekretnina u pitanju, Dubrovnik. U siječnju je tamo tražena cijena kvadrata stana iznosila 3.792 eura, dok je tražena cijena kvadrata kuće bila 640 eura viša, odnosno iznosila je 4.433 eura.

Zanimljivo je usporediti tražene cijene nekretnina u Gradu Zagrebu s onima u okolnim gradovima kao što su Velika Gorica, Zaprešić i Samobor. Tako je kvadrat stana u navedenim gradovima povoljniji za 30 do 40 posto i prosječno se kreće od 1280 do 1480 eura, dok je kvadrat kuće povoljniji za 24 do 26 posto i prosječno se kreće od 993 do 1031 euro.

Njušim li ja to tvoj komentar?