Dom i vrt

Godišnji rast cijena stanova od 4,3 posto

LISTOPAD 2017

Prema novom istraživanju provedenom na uzorku od 162 tisuće aktivnih oglasa na Njuškalu u listopadu 2017. godine, cijene nekretnina u Hrvatskoj pokazuju rast viši od 2 posto na godišnjoj razini, dok su u odnosu na isto razdoblje 2011. godine niže za 1,75 posto.

Iako primjećujemo pad cijena u odnosu na 2011. godinu, kad se promatraju samo cijene kuća, vidi se rast za gotovo 9 posto. U Zagrebu prosječna cijena kvadrata kuće s dvorištem iznosi 1270 eura i za 19 posto je niža u odnosu na 2011 godinu, kada je iznosila 1560 eura. Cijene kvadrata kuća u Dubrovniku u šest su godina porasle za 9 posto i sada iznose prosječno 4382 eura, dok je u Rijeci zabilježen pad od 10 posto, sa 1484 eura na 1328 eura. Cijene stanova u Hrvatskoj u odnosu na prošlu godinu bilježe ubrzaniji rast i sada su više za 4,27 posto.

Zanimanje za nekretnine u Hrvatskoj raste, a tome u prilog ide činjenica da je posjećenost kategorije Nekretnine u listopadu ove godine porasla za 7 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine. Najposjećenije podkategorije u listopadu su bile prodaja stanova i prodaja kuća. U nastavku donosimo prosječne cijene kvadrata stanova i kuća u eurima u većim gradovima u Hrvatskoj u listopadu 2017.

Prosječna cijena kvadrata stana u Dubrovniku iznosi 3.097 eura, dok kvadrat kuće prosječno iznosi 4.382 eura i za oko 170 eura je jeftiniji u odnosu na kolovoz ove godine. U Slavonskom Brodu kvadrat stana prosječno iznosi 804 eura, dok je prosječna cijena kvadrata kuće s dvorištem 636 eura. No, kada pogledamo pobliže cijene stanova po kvartovima, primjećujemo da se one drugačije „ponašaju“. Naime, prosječna cijena kvadrata stana u Naselju Huge Badalića iznosi 920 eura, dok je u Centru ona 849 eura. U naselju Slavonija I prosječna cijena stana iznosi 827 eura i za 58 eura, odnosno 8 posto je viša od prosječne cijene stana u naselju Slavonija II.

Prosječna cijena kvadrata kuće s dvorištem u Varaždinu iznosi 789 eura, a ukoliko želite tamo kupiti stan, prosječno ćete morati izdvojiti 1.139 eura. U Zagrebu prosječna cijena kvadrata stana iznosi 1762 eura i za oko 140 eura je viša u odnosu na prošlu godinu. Dakle, na razini cijelog Zagreba, primjetan je rast cijena stanova za gotovo 9 posto u godini dana. Stanje je malo drugačije na razini gradskih četvrti grada Zagreba gdje godišnje promjene u cijenama variraju od 1 posto u četvrti Brezovica do čak 21 posto u četvrti Donja Dubrava.

Važno je napomenuti da su cijene stanova porasle u svim gradskim četvrtima u Zagrebu. U četvrti Donji grad cijene kvadrata stana više su za čak 12 posto u odnosu na prošlu godinu, dok su istovremeno cijene kvadrata stanova u četvrti Gornji grad -Medveščak više za 5 posto. Zanimljivo, cijene kvadrata stanova u rubnim četvrtima grada Zagreba rasle su u prosjeku oko 2 posto, dok su stope rasta daleko veće kako se približavamo centru. Tako npr. u četvrti Podsused – Vrapče rast je bio 2,83 posto, a cijene u četvrti Stenjevec više su za 4,6 posto u odnosu na prošlu godinu i prosječno iznose 1.392 eura.