Auto moto

Zašto se dizelsko gorivo u zimskom razdoblju smrzava?

PROMO

Do smrzavanja goriva dolazi zbog kristalizacije  parafina, što se u prvoj fazi odražava u zamućenosti goriva, što nema značajan utjecaj na njegov protok. Međutim, daljnjim snižavanjem temperature povećava se veličina kristala parafina koji prelaze veličinu otvora na filtrima, što dovodi do smetnje, a na kraju i do nemogućnosti paljenja motora. Kritične točke za ovaj fenomen su filtri, ispostavljeni dijelovi cjevovoda i spremnici za gorivo.

Koja je granica zimske upotrebe goriva i koji parametar je određuje?

Taj podatak je filtrabilnost (CFPP)* goriva (u ºC).

* Često se naziva samo kraticom ‘CFPP’, koja je skraćenica za engleski naziv (Cold Filter Plugging Point).

Imajte na umu:

Filtrabilnost je laboratorijski izmjeren podatak. U prirodnom okruženju do smetnji može doći i ranije. (Primjer: kod goriva ‘filtrabilnosti’ -23 °C smetnje protoka goriva mogu se javljati na 2 – 3 °C prije, odnosno već blizu -20 °C.)

Temperatura zraka u dnevnim se izvještajima mjeri na visini od 1,5 do 2 metra. Na visini od 30 do 50 centimetara od tla, gdje se obično nalazi spremnik goriva, temperatura može biti 5 – 7 °C niža od one koja je objavljena u medijima!

Korištenje dodataka (aditiva) za dizelska goriva kod niskih temperatura

U slučaju prognoziranja ekstremno niskih temperatura (ispod -15 °C), posebno ako smo prisiljeni parkirati vozilo na mjestu izloženom nepovoljnim vremenskim uvjetima ili nikako ne možemo izbjeći skladištenje goriva na otvorenom (gradilište, terenski rad itd.), tada možemo filtrabilnost goriva poboljšati korištenjem odgovarajućeg dodatka za snižavanje točke filtrabilnosti (aditiva).

Kod korištenja dodatka obvezno uzmite u obzir

Dodatak djeluje preventivno i zbog toga djeluje samo kada ga dodamo pravovremeno, kada gorivo nije zamućeno.

Potrebno je osigurati dobro miješanje dodatka s gorivom (dodavanje prije ili između novog punjenja spremnika goriva).

U slučaju već izlučenog parafina učinka nema (parafin se ‘otapa‘ samo odgovarajućim zagrijavanjem).

Uzmemo li u obzir sve gore navedene zahtjeve, učinak aditiva nije moguće točno predvidjeti.

Korištenje i skladištenje goriva

Za zimsko korištenje primjereno je samo ‘zimsko« dizelsko gorivo!

Korištenje goriva godišnje ili prijelazne kvalitete nije dovoljno – zalihe je potrebno hitno i pravovremeno obnoviti.

  • Prije točenja novoga, zimskoga goriva preporučuje se u cijelosti isprazniti spremnik goriva i po potrebi ga očistiti.
  • Kod duljeg mirovanja ili izloženosti mrazu može doći do taloženja izlučenog parafina, što može iznimno pogoršati protočnost goriva na dnu.
  • Gorivo je u spremnicima tijekom zimskog razdoblja potrebno češće dopunjavati.

Priprema vozila za zimu:

  • Priprema neka uključuje preventivni servisni pregled sustava napajanja (ispuštanje vode iz filtra, po potrebi i zamjena filtra), provjeru akumulatora te kablova, odnosno pregled svih grešaka i smetnji koje su tijekom godine zabilježene na vozilu.

Dodatna zaštita:

  • Najizloženije dijelove spremnika i cjevovode, tamo gdje je moguće, dodatno zaštitite od hladnoće. Kada se očekuju vrlo niske temperature, izbjegavajte parkiranje vozila te skladištenje goriva (kontejneri, automobili, cisterne itd.) na mjestu izloženom nepovoljnim vremenskim uvjetima.

Petrolovi dodaci gorivu za niske temperature

Preporučujemo korištenje aditiva robne marke Petrol, i to:

Petrol aditiv Diesel Winter Protect (za dizelsko gorivo)

Petrol aditiv Diesel Winter Protect Koncentrat (za KO EL).

U oba slučaja riječ je o najnovijoj generaciji aditiva za niske temperature (WAFI) koji, za razliku od većine sličnih proizvoda na tržištu, sadrže i dodatak za sprječavanje taloženja parafina, što poboljšava upotrebljivost goriva čak i onda kada je već došlo do izlučivanja parafina.